pomiar zbieżności kół

Do szybkiej oceny zbieżności kół wykorzystujemy płytę najazdową, która ma możliwość swobodnego przemieszczania się w kierunku prostopadłym do toru jazdy.

Miarą zbieżności kół danej osi jest wielkość przemieszczenia płyty po przejechaniu kołami odcinka pomiarowego odpowiadającego jej długości. Gdy koła danej osi są równoległe, płyta nie przemieści się.

Wystarczy, że mechanik przejedzie przez stanowisko kołami obu osi, aby mógł stwierdzić, czy zbieżność kół każdej z nich mieści się w dopuszczalnym zakresie. 

Script logo   StudioStrona.pl