badanie łożysk kół

Często zdarzają się przypadki, gdy jadąc samochodem słyszymy charakterystyczny hałas - tzw. "huczenie" wytwarzany przez zużyte łożysko któregoś z kół lub nierównomiernie zużytą rzeźbę bieżnika. Po podniesieniu pojazdu na podnośniku oglądamy opony, obracamy koła rękami - brak diagnozy. Wykorzystując rozpędzarkę do kół, mechanik może rozpędzić na podnośniku poszczególne koła do znacznych prędkości i sprawdzić, czy źródłem hałasu są łożyska, a jeżeli tak, to zlokalizować konkretne koło. Jeżeli podczas rozpędzania hałas nie występuje, oznacza to, że jego źródłem są opony.

Script logo   StudioStrona.pl