badanie amortyzatorów

Do diagnostyki zawieszeń w zakresie obciążeń pionowych wykorzystujemy tester amortyzatorów.

Pozwala on nie tylko ocenić skuteczność tłumienia amortyzatorów, ale również sprawdzić jak zachowują się pozostałe elementy zawieszeń poddane obciążeniom pionowym podobnym do tych, które występują na drodze.

Script logo   StudioStrona.pl